Tage d.o.o.

Cesta IV. Prekomorske 61

5270 Ajdovščina

EU - Slovenija

T: +386 (0)5 366 21 12

F: +386 (0)5 366 39 49

M: +386 (0)51 435 050

E: info@tage.si

Pravilnik o zasebnosti in varstvu podatkov

V podjetju Tage d.o.o., Cesta IV. Prekomorske 61, 5270 Ajdovščina, Slovenija (v nadaljevanju: podjetje) spoštujemo vašo zasebnost in se zavezujemo, da bomo osebne podatke, ki jih sporočite preko registracijskega obrazca in ki vsebuje izjavo o uporabi osebnih podatkov, skrbno varovali osebne podatke članov v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov, uredbo GDPR in izjavo, ki opredeljuje načine in metode, uporabljene v povezavi z varovanjem, zbiranjem, uporabo in posredovanjem osebnih podatkov.


Vaše osebne podatke bomo uporabljali izključno za:

– vodenje evidence članstva,

– potrebe nemotene izpeljave programov podjetja

– objave na družabnih omrežjih (facebook, instagram, twitter),

– informiranje članov o novih programih in projektih Tage d.o.o..

Osebni podatki, kih jih društvo pridobi, so:

– Ime in Priimek,

– Datum rojstva,

– Naslov,

– Elektronski naslov,

– Telefon

Vsi omenjeni podatki se na sedežu podjetja shranjujejo trajno. Podjetje lahko podatke v anonimizirani sumarni obliki uporablja za namene statističnih analiz. Podjetje  lahko podatke uporabi za namene poročanja in prijavljanja na razpise za sofinanciranje in sponzoriranje podjetja. Podjetje v primarni obliki podatke uporablja za nemoteno vodenje evidence članstva in programov podjetja. V primeru težav oz. nejasnosti pri organizaciji programov podjetja si pridržujemo pravico do vzpostavitve stika z obiskovalcem preko elektronske pošte, družabnih omrežjih ali telefona, da se težave ali nejasnosti odpravijo. Podjetje podatkov o svojih članih in o ostalih članih, od katerih prejema osebne podatke, v nobenem primeru ne bo predalo nepooblaščenim osebam.


Podatki, ki jih podjetje zbira in obdeluje, bodo razkriti, če je taka obveznost določena v zakonu, ali v dobri veri, da je tako ukrepanje potrebno za postopke pred sodišči ali drugimi državnimi organi ter za zaščito in uresničevanje zakonitih interesov podjetja.


Podatke, ki jih je obiskovalec vnesel v registracijski obrazec, trajno hranimo v računalniškem sistemu, ki je ustrezno varovan in zaščiten. Ob morebitnem “vdoru” v računalniški sistem ne nosimo odgovornosti! Registracijske obrazce v fizični oz. papirnati obliko shranjujemo na sedežu podjetja in so ustrezno varovani in zaščiteni.


Fotografije in video material, ki nastane med obiskom se uporablja za lastno in širšo promocijo, le s predhodno podpisano izjavo o rabi fotografij, ki jo člani podpišejo ob začetku obiska.

 

Kadarkoli lahko zahtevate:

– popravek svojih osebnih podatkov s posredovanjem pisne zahteve na naslov:info@tage.si

– trajen izbris osebnih podatkov, ki jih hranimo o vas, s posredovanjem pisne zahteve na naslov: info@tage.si

– izvoz in vpogled do osebnih podatkov v elektronski obliki, ki jih hranimo o vas,  s posredovanjem pisne zahteve na naslov: info@tage.si

V primeru kakršnih koli vprašanj, pomislekov ali predlogov glede našega zbiranja in uporabe vaših osebnih podatkov nas lahko kontaktirajte na naslov:

 

Tage d.o.o.

Cesta IV. Prekomorske 61

5270 Ajdovščina

Email:info@tage.si

Telefon: 05/366-21-12

 

 Ajdovščina, 23. Maj 2018